PATA Gold Awards 2019 mở nhận đề cử
Cập nhật: Thứ năm, 14/02/2019 14:58:18

Xem thông tin chi tiết tại đây

Đặc quyền người chiến thắng:

Được thúc đẩy truyền thông
Xuất hiện các kênh truyền thông PATA khác nhau bao gồm bản tin điện tử PATA hàng tuần, thông cáo báo chí và các kênh truyền thông xã hội
Có quyền sử dụng biểu tượng Người chiến thắng Giải thưởng Vàng PATA
Được trưng bày tại PATA Travel Mart
Xuất hiện trong tập sách giới thiệu người chiến thắng và video PATA Gold Awards
 
Hội đồng Chuyên gia quốc tế sẽ đánh giá và trao 29 Giải thưởng Vàng và 04 Giải thưởng Lớn cho các hạng mục:
1. Chiến dịch tiếp thị (bảy giải thưởng vàng và một giải thưởng lớn)
2. Môi trường (ba giải Vàng và một giải thưởng lớn)
3. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (một giải thưởng vàng)
4. Di sản & Văn hóa (ba giải Vàng và một giải thưởng lớn)
5. Giáo dục & Đào tạo (một giải Vàng và một giải thưởng lớn)
6. Truyền thông tiếp thị (mười giải vàng)
7. Báo chí du lịch (bốn giải vàng)
Nguồnhttp://www.pata.org/goldawards