Tổng thư ký Chi hội PATA Việt Nam được bầu vào Hội đồng điều hành Hiệp hội PATA
Cập nhật: Thứ ba, 05/06/2018 05:19:55

Tháng 10/2017, ông Trần Phú Cường, Tổng thư ký Chi hội PATA Việt Nam -  Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch, đã ứng cử tham gia Hội đồng Điều hành Hiệp hội PATA (PATA Board), nhiệm kỳ tháng 5/2018 - tháng 5/2020 theo thư đề nghị của Ủy ban Đề cử PATA.

Tại PATA Annual Summit 2018, Hàn Quốc, ông Trần Phú Cường đã chính thức được bầu vào PATA Board nhiệm kỳ 2018 - 2020. Hiệp hội PATA đã gửi thư thông báo kết quả bổ nhiệm, thư bày tỏ sự chào đón và mong muốn hợp tác chặt chẽ để đáp ứng các yêu cầu nội bộ của PATA, cũng như đạt được những kỳ vọng và nhu cầu phát triển nhanh của nền kinh tế.