Mức đóng góp tài chính của thành viên chi hội
Cập nhật: Thứ ba, 02/01/2018 11:55:56

MỨC ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH CỦA THÀNH VIÊN CHI HỘI

I. Mức đóng

A. Mức đóng góp tài chính đối với Hội viên mới

1. Khoản 1: lệ phí gia nhập Chi hội: 1.000.000đ/đơn vị (đóng 1 lần khi xin gia nhập; không được hoàn trả nếu hồ sơ xin gia nhập không được thông qua).

2. Khoản 2: niên liễm (phí hội viên hàng năm): xem chi tiết ở mục B.

B. Mức đóng niên liễm

1. Mức niên liễm:        5.000.000đ/ đơn vị

Điều kiện áp dụng:       Hội viên chính thức của Chi hội PATA Việt Nam;

Doanh nghiệp/ tổ chức nộp hồ sơ gia nhập trước ngày 01/7 dương lịch hàng năm, hồ sơ gia nhập đã được duyệt

Thời hạn đóng:           Quý I hàng năm (với hội viên chính thức);

Sau khi hồ sơ gia nhập được duyệt, trước khi doanh nghiệp/ tổ chức được cấp Quyết định công nhận hội viên chính thức (với hội viên mới)

Sau khi đóng niên liễm, hội viên được gia hạn tư cách hội viên chính thức của Chi hội PATA Việt Nam với thời hạn đến hết ngày 31/12 dương lịch của năm đó; được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ hội viên theo Điều lệ Chi hội PATA Việt Nam (sửa đổi bổ sung).

Theo Điều 12 của Điều lệ Chi hội PATA Việt Nam (sửa đổi bổ sung), hội viên không đóng hội phí một năm mặc dù đã được nhắc nhở bị khai trừ ra khỏi Chi hội.

2. Mức niên liễm:        2.500.000 đ/ đơn vị

Điều kiện áp dụng:       Doanh nghiệp/ tổ chức nộp hồ sơ gia nhập sau ngày 30/6 dương lịch hàng năm, hồ sơ gia nhập đã được duyệt

Thời hạn đóng:           Sau khi hồ sơ gia nhập được duyệt, trước khi doanh nghiệp/ tổ chức được cấp Quyết định công nhận hội viên chính thức

Sau khi đóng niên liễm, doanh nghiệp/ tổ chức được cấp Quyết định công nhận hội viên chính thức của Chi hội PATA Việt Nam, được cấp giấy chứng nhận tư cách hội viên với thời hạn đến hết ngày 31/12 dương lịch của năm đó; được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ hội viên theo Điều lệ Chi hội PATA Việt Nam (sửa đổi bổ sung).

Lưu ý:     * Các Hội viên, tùy theo điều kiện của mình, có thể đóng góp tài chính cho Chi hội ở mức cao hơn mức đã nêu trên.

               * Hàng năm, các hội viên đã đóng niên liễm được cấp giấy chứng nhận tư cách hội viên (xem mẫu) bằng Tiếng Anh, trong đó ghi rõ thời hạn đến hết ngày 31/12 dương lịch của năm đó.

II. Hình thức đóng

Các Hội viên/ doanh nghiệp/ tổ chức chuyển khoản theo địa chỉ sau:

+ Ngân hàng:        Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
+ Tên người hưởng:        CH HHDL CHAU A TBD TAI VN - C HOI PATA

(Chi hội Hiệp hội Du lịch châu Á Thái Bình Dương tại Việt Nam) 

+ Số tài khoản (VNĐ):     0021000019646

Khi chuyển tiền vào tài khoản, ở phần “Nội dung”, mời quý đơn vị ghi rõ tên công ty/ tổ chức và lý do chuyển tiền.

 

Chi tiết xin liên hệ:

Lương Lê Hồng Ngọc

Văn phòng Chi hội PATA Việt Nam; 80 Quán Sứ, Hà Nội

Tel: 024.39423760 (số máy lẻ 122) / 01685274966

Email: luonglehongngoc@gmail.com