Khách Sạn Đồng Khởi (Grand Hotel)
Cập nhật: Thứ tư, 31/01/2018 11:14:01

Thông tin hội viên

Tên hội viên (Tiếng Việt):          Khách Sạn Đồng Khởi

Tên hội viên (Tiếng Anh):          Grand Hotel

Thời gian gia nhập:                   28/10/2003

Địa chỉ:                                     8 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM

Điện thoại:                                (84-28) 3915.5555

Fax:                                           (84-28) 3827.3047

Email:                                        info@grandhotel.vn

Website:                                     http://www.grandhotel.vn/

Trân trọng đề nghị Quý hội viên cập nhật thông tin của doanh nghiệp, người đại diện và đầu mối liên lạc để Văn phòng Chi hội liên hệ công việc, trao đổi thông tin tại đây (thực hiện hàng năm hoặc khi thông tin có sự thay đổi).