Khảo sát ý kiến về việc tham dự các hội thảo tập huấn do Chi hội PATA Việt Nam dự kiến tổ chức năm 2018
Cập nhật: Thứ sáu, 23/02/2018 17:36:10

Hướng đến hiệu quả cao trong hoạt động tổ chức hội nghị hội thảo tập huấn, Chi hội PATA Việt Nam thực hiện lấy Phiếu Khảo sát ý kiến về việc tham dự các hội thảo tập huấn do Chi hội dự kiến tổ chức trong năm 2018. 

Trân trọng đề nghị các Tổ chức/ Công ty/ Đơn vị thực hiện khảo sát này qua google form tại đây trước ngày 10/3/2018.

1. Chủ đề: Sức mạnh của Marketing bằng các câu chuyện & thúc đẩy chiến dịch Mekong Moments tới các doanh nghiệp du lịch

Nội dung:  

     - Tầm quan trọng và tính ứng dụng của phương thức Marketing bằng cách kể chuyện trong cung ứng dịch vụ, sản phẩm du lịch 
     - Giới thiệu và thúc đẩy chiến dịch Mekong Moments - chiến dịch marketing đi du lịch bằng hình ảnh do Văn phòng điều phối du lịch Mekong (MTCO) phối hợp phát triển cùng Tập đoàn CEN International nhằm khơi gợi cảm hứng đi du lịch
Mục đích:
     - Cung cấp các thông tin chủ đạo về phương thức Marketing bằng cách kể chuyện
     - Đưa chiến dịch Mekong Moments đến gần hơn với từng doanh nghiệp
Hình thức:                      Hội thảo trao đổi tương tác
Thành phần tham dự:   Tổ chức/ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành; một số cơ sở đào tạo du lịch; hội viên Chi hội PATA Việt Nam; đại diện các Vụ, Văn phòng, đơn vị của Tổng cục Du lịch
Người trình bày:            Ông Jens Thraenhart, Giám đốc Văn phòng điều phối du lịch Mekong (MTCO)
Ngôn ngữ:                      Tiếng Anh
Thời gian:                       thứ 4, ngày 28/3/2018
Địa điểm dự kiến:          Hà Nội
Đăng ký tại đây
Hạn đăng ký:                 23:59 chủ nhật, ngày 18/3/2018
 
 
2. Chủ đề: Tăng tốc sử dụng chuỗi khối Blockchain trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và Chia sẻ dữ liệu du lịch
 
Nội dung: Tầm quan trọng và tính ứng dụng của Blockchain – một công nghệ "chìa khóa" cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai.
Mục đích:
     - Cung cấp kiến thức chung và phương thức ứng dụng công nghệ Blockchain với ngành du lịch trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0
     - Chia sẻ dữ liệu du lịch để cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường cho Việt Nam
Hình thức:                 Hội thảo trao đổi tương tác
Đối tượng:                 Tổ chức/ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành
Người trình bày:   Ông Alexander Rayner, Giám đốc điều hành SmartData, Cố vấn đặc biệt của Amadeus Travel Intelligence
Ngôn ngữ:                 Tiếng Anh
Thời gian dự kiến:    Tháng 9/ 2018 nhân dịp Hội chợ Du lịch quốc tế ITE Hồ Chí Minh
Địa điểm dự kiến:     Thành phố Hồ Chí Minh
 
3. Chủ đề: Tổ chức hội thảo tập huấn như thế nào để thúc đẩy các sản phẩm, dịch vụ du lịch?
 
Nội dung:
     - Tầm quan trọng của việc tổ chức hội thảo tập huấn trong cung ứng dịch vụ, sản phẩm du lịch 
     - Lựa chọn hội thảo tập huấn theo đối tượng tiếp cận
     - Gia tăng giá trị điểm đến thông qua tổ chức các hội thảo tập huấn
Mục đích: Cung cấp các công cụ cần thiết từ việc lựa chọn hội thảo tập huấn đến việc thực hiện tổ chức hội thảo tập huấn 
Hình thức:     Hội thảo trao đổi tương tác
Đối tượng:     Tổ chức/ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành
Người trình bày:  
- Bà Anya Diekmann, Viện trưởng Học viện Quản lý Môi trường và Quy hoạch Lãnh thổ (IGEAT), Trường Đại học Tự do Bruxelles, Vương Quốc Bỉ 
- Ông Miguel Cotton, Người sáng lập Công ty Du lịch Continents Solides (Vương quốc Bỉ); Giảng viên IGEAT, ULB
- Bà Nathalie Lambert, Trưởng Bộ môn Kinh tế, Trường Lucia de Brukère, Vương quốc Bỉ
Ngôn ngữ:       Tiếng Pháp
Thời gian và địa điểm dự kiến: Hà Nội: trong khoảng 16-26/4/2018
                                                       Đà Nẵng: 9/4/2018
 
4. Chủ đề: Hướng dẫn viên du lịch, làm thế nào để tạo ra giá trị gia tăng so với việc sử dụng hướng dẫn bằng giấy và hình ảnh?
 
Nội dung: Tầm quan trọng của loại hình hướng dẫn, những đặc trưng và nguồn gốc của các nhóm khách du lịch cũng như kiểm soát nội dung trong các tình huống hướng dẫn khác nhau 
Mục đích:
     - Cung cấp những công cụ cần thiết trong việc xây dựng một chương trình tham quan có hướng dẫn chất lượng cao từ hình thức đến nội dung.
     - Có khả năng quản lý các nhóm và hiểu được những khác biệt văn hóa
Hình thức:          Hội thảo trao đổi tương tác
Đối tượng:           Tổ chức/ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành
Người trình bày:  
- Bà Anya Diekmann, Viện trưởng Học viện Quản lý Môi trường và Quy hoạch Lãnh thổ (IGEAT), Trường Đại học Tự do Bruxelles, Vương Quốc Bỉ 
- Ông Miguel Cotton, Người sáng lập Công ty Du lịch Continents Solides (Vương quốc Bỉ); Giảng viên IGEAT, ULB
- Bà Nathalie Lambert, Trưởng Bộ môn Kinh tế, Trường Lucia de Brukère, Vương quốc Bỉ
Ngôn ngữ:           Tiếng Pháp
Thời gian và địa điểm dự kiến: Hà Nội: trong khoảng 16-26/4/2018
                                                       Đà Nẵng: 9/4/2018
 
5. Chủ đề: Khách tham quan kỳ vọng điều gì ở một di sản?
 
Nội dung: Nhu cầu khám phá và học hỏi về các nền văn hoá khác là một trong những lý do chính thúc đẩy mọi người đi du lịch. Trong khi tò mò muốn khám phá một nền văn hóa khác (thường là chưa biết), du khách có một số kỳ vọng nhất định về cách di sản và đặc trưng của nó được trình bày, giới thiệu với họ?
Hội nghị xem xét các công cụ quản lý và điều phối khác nhau qua các ví dụ từ các mô hình di sản quản lý bền vững trên toàn thế giới.
Mục đích:            Cung cấp các công cụ thiết thực giúp ích cho các nhà quản lý di sản
Hình thức:           Hội thảo trao đổi tương tác
Đối tượng:           Chuyên gia
Người trình bày:  
- Bà Anya Diekmann, Viện trưởng Học viện Quản lý Môi trường và Quy hoạch Lãnh thổ (IGEAT), Trường Đại học Tự do Bruxelles, Vương Quốc Bỉ 
- Ông Miguel Cotton, Người sáng lập Công ty Du lịch Continents Solides (Vương quốc Bỉ); Giảng viên IGEAT, ULB
- Bà Nathalie Lambert, Trưởng Bộ môn Kinh tế, Trường Lucia de Brukère, Vương quốc Bỉ
Ngôn ngữ:             Tiếng Anh & Tiếng Pháp
Thời gian và địa điểm dự kiến: Hà Nội: trong khoảng 16-26/4/2018
                                                       Đà Nẵng: 9/4/2018
 
 
6. Chủ đề: Làm thế nào để quản lý và bảo vệ các di sản một cách bền vững?
 
Nội dung: Di sản là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính với số lượng lớn du khách. Tuy nhiên, hầu hết các di sản với cấu trúc yếu, mỏng đang đứng trước nguy cơ bị tổn hại từ việc tham quan không được kiểm soát.
Hội nghị đề xuất xem xét các biện pháp khác nhau để bảo vệ việc quản lý các di sản dễ bị tổn hại với các ví dụ từ các mô hình di sản quản lý bền vững trên toàn thế giới.
Mục đích:        Cung cấp các công cụ thiết thực giúp ích cho các nhà quản lý di sản
Hình thức:       Hội thảo trao đổi tương tác
Đối tượng:       Chuyên gia
Người trình bày:  
- Bà Anya Diekmann, Viện trưởng Học viện Quản lý Môi trường và Quy hoạch Lãnh thổ (IGEAT), Trường Đại học Tự do Bruxelles, Vương Quốc Bỉ 
- Ông Miguel Cotton, Người sáng lập Công ty Du lịch Continents Solides (Vương quốc Bỉ); Giảng viên IGEAT, ULB
- Bà Nathalie Lambert, Trưởng Bộ môn Kinh tế, Trường Lucia de Brukère, Vương quốc Bỉ
Ngôn ngữ:             Tiếng Anh & Tiếng Pháp
Thời gian và địa điểm dự kiến: Hà Nội: trong khoảng 16-26/4/2018
                                                       Đà Nẵng: 9/4/2018
 

Lưu ý: Thành viên Chi hội PATA Việt Nam đã đóng niên liễm 2018 được quyền tham dự các hội thảo tập huấn do Chi hội PATA Việt Nam tổ chức trong năm 2018 mà không phải đóng góp kinh phí.

 
 Luong Le Hong Ngoc (Ms.)
Pacific Asia Travel Association Vietnam Chapter
Address:    80 Quan Su Str., Hoan Kiem Dist., Ha Noi, Viet Nam
Website:    http://www.patavietnam.org/
Tel:            +84 24 3 942 3760  (Ext. 122)     
Fax: +84 24 3 942 4115
Mobile:      +84 (0) 168 527 4966
Email:        luonglehongngoc@gmail.com