Liên hệ
Cập nhật: Thứ năm, 22/01/2015 09:49:06

Văn phòng Chi hội PATA Việt Nam

Địa chỉ:         Tổng cục Du lịch - 80 Quán Sứ - Hà Nội

Điện thoại:   (84-24) 3 942 3760 (máy lẻ 122)