Quyền lợi thành viên
Cập nhật: Thứ tư, 14/01/2015 15:12:20

QUYỀN LỢI HỘI  VIÊN CHI HỘI PATA VIỆT NAM

(tài liệu có tính chất tóm tắt, giải thích; không thay thế nội dung quyền lợi Hội viên trong văn bản Điều lệ chính thức)

1. Quảng bá, xúc tiến thương hiệu

- Sử dụng logo của PATA trên name card, ấn phẩm, sản phẩm, cán bộ nhân viên… của công ty, đơn vị thành viên.

- Cập nhật & nhận tin tức, thông tin về sự kiện của đơn vị mình & các đơn vị thành viên khác.

- Giới thiệu, quảng bá thương hiệu của đơn vị thành viên với giá đặt quảng cáo ưu đãi trên trang web chính thức của Chi hội PATA Viet Nam (website của PATA Vietnam chapter có đường dẫn trực tiếp từ website Hiệp hội PATA - PATA.org).

- Cơ hội là ứng cử viên, tham gia giải thưởng PATA Gold Awards thường niên của Hiệp hội PATA (Giải thưởng dành cho những doanh nghiệp thành viên có hoạt động du lịch hiệu quả).

- Tham gia cùng đoàn của Tổng cục Du lịch, của Chi hội tham dự PATA Travel Mart - hội chợ thường niên của Hiệp hội PATA được đăng cai tổ chức bởi những quốc gia có du lịch phát triển mạnh.

- Hưởng những ưu đãi dành riêng cho Hội viên PATA khi tham gia những sự kiện của Chi hội PATA Việt Nam & Hiệp hội PATA.

 

2. Kinh doanh & phát triển sản phẩm

- Được nhận tài liệu từ Văn phòng Chi hội, bao gồm thông tin, số liệu nghiên cứu về du lịch thế giới, khu vực,…và thông tin về sự kiện của các đơn vị hội viên khác.

- Được hỗ trợ trong những hoạt động hợp tác, kinh doanh trong nước & nước ngoài; tham gia đón các đoàn khảo sát quốc tế (các doanh nghiệp du lịch, báo chí quốc tế sang làm việc, khảo sát tại Việt Nam).

- Có cơ hội tham gia các đoàn khảo sát, làm việc với các Chi hội PATA trong khu vực cũng như với Hiệp hội PATA.

- Có thể đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Chi hội theo quy định của pháp luật.

- Được Chi hội giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài ngành để ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ, chuyên gia kỹ thuật, tư vấn.

 

3. Đào tạo, nâng cao năng lực nhân lực

- Được tham gia các chương trình phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước.

- Góp phần quyết định nội dung chủ đề các khóa đào tạo & hội thảo mà Chi hội PATA Việt Nam tổ chức theo nhu cầu của công ty.

 

4. Mạng lưới cơ hội rộng mở

- Trở thành một mắt xích hoạt động trong mạng lưới gần 200 doanh nghiệp du lịch thành viên của Chi hội PATA Việt Nam và hơn 8.000 doanh nghiệp du lịch thành viên của Hiệp hội PATA trên phạm vi toàn cầu.