Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Key outbound tourism market in South-East Asia
Cập nhật:
Tên TV: Một số thị trường outbound chính khu vực Đông Nam Á

Nội dung: Châu Á Thái Bình Dương không chỉ là khu vực có nhiều điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn khách du lịch trên thế giới mà còn là thị trường du lịch outbound ngày càng quan trọng, là khu vực đã chứng kiến sự phát triển kinh tế nhanh chóng và thay đổi năng động trong suốt thập kỉ vừa qua, hiện nay, với hơn 230 triệu lượng khách du lịch quốc tế, đây là khu vực gửi khách lớn và phát triển nhanh nhất nhì thế giới.

Với sự phát triển đáng chú ý đó, nhu cầu tìm hiểu về thị trường các nước khu vực Đông Nám Á ngày càng cao. Sau đây là tài liệu nghiên cứu của Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO.

Outline:

Phần I: Giới thiệu chung về Du lịch Châu Á Thái Bình Dương

Phần II: So sánh, phân tích đặc điểm 5 thị trường: Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thái Lan, Singapore.


Phần III: Indonesia

1. Tổng quan chung về đất nước

2. Các chỉ số xã hội và nhân khẩu

3. Môi trường kinh tế

4. Chính sách du lịch

5. Thị trường du lịch

6. Các điểm đến chính

7. Thông tin

8. Giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng

9. Hàng không

10. Môi trường kinh doanh

11. Xu hướng chính và triển vọng

12. Thông tin liên hệ hữu ích


Phần IV: Malaysia

(như trên)


Phần V: Singapore

(như trên)


Phần VI: Thái Lan

(như trên)


Phần VII: Việt Nam

(như trên)

Đây là tài liệu có bản quyền, nếu sử dụng lại quý đơn vị vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ.