Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, ban hành ngày 22/5/2014: Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Quyetdinh-15-2014-Lao-Cai.pdf