Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Quyết định 3914/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 29/11/2011 công bố thủ tục hành chính về Cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: QD3914_BVHTTDL.pdf