Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2014 Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Thongtu722014TT-BTC.pdf