Vị khách quốc tế thứ 15 triệu trong năm 2018 đã đến Việt NamHiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương PATA - Các sự kiện lớn năm 2019Đăng ký tham dự Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch 27/11/2018 HCMCPATA tổ chức các hội thảo chuyên ngành khách sạnMời tham gia xúc tiến du lịch Việt Nam tại Gwanju, Hàn QuốcPhát triển Du lịch Việt Nam trên cơ sở sử dụng dữ liệu và công nghệ chuỗi khối BlockchainChia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịchĐoàn tham dự Hội chợ Du lịch Ấn Độ 16–18/9/2018 (đài thọ 90%)PATA Trung Quốc đài thọ hội viên Chi hội PATA Việt Nam tham dự hội chợ và lễ hội du lịch 6-12/9/2018Đăng ký tham dự hội thảo tập huấn

Trong tháng 7/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 343.000 lượt. Cả bảy tháng đầu năm ước đạt 2.460.466 lượt, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong tháng 8/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 356.000 lượt. Cả 8 tháng ước đạt 2.813.763 lượt, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong tháng 9/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 358.000 lượt. Tổng cộng trong 9 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 3.171.763 lượt, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong tháng 9/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 358.000 lượt. Tổng cộng trong 9 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 3.171.763 lượt, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong tháng 10/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 332.762 lượt. Tổng cộng trong 10 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 3.477.564 lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong tháng 4/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 350.878 lượt. Cả bốn tháng đầu năm ước đạt 1.462.231 lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong tháng 3/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 362.336 lượt. Cả ba tháng đầu năm ước đạt 1.111.353 lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong tháng 2/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 380.000 lượt. Cả hai tháng đầu năm ước đạt 749.017 lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong tháng 1/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 369.017 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong tháng 12/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 324.625 lượt. Tổng cộng trong 12 tháng lượng khách quốc tế ước đạt  3.583.486 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2005. 

Trong tháng 11/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 305.577 lượt. Tổng cộng trong 11 tháng lượng khách quốc tế ước đạt  3.258.861 lượt, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2005.